Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene aankoop voorwaarden akkoord gaat. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. Gloeilampenonline.nl heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van Gloeilampenonline.nl tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van het door u bestelde product.

Artikel 2 - Bezorging en bezorgkosten
Gloeilampenonline.nl besteed al haar bezorgingen uit aan TNT-Post of DHL De verzend en handelingskosten voor een bestelling zijn € 6.50  ( 0-25) € 5.50 (25-50) binnen Nederland,  boven de € 50.00  verzenden wij gratis. Rembours-, buitenland-, verzendkosten worden automatisch getoond tijdens het afronden van een bestelling. 
Belangrijk:
U ontvangt altijd een email wanneer uw bestelling verzonden is.
Heeft u binnen 5 werkdagen na verzending van onze email nog niets ontvangen , dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Bij bestellingen die niet konden worden afgeleverd worden de verzendkosten aan de klant doorberekend.

Artikel 3 - Levering
Gloeilampenonline.nl verzend alleen binnen Nederland en België en Duitsland.
De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 weken voordat de bestelling wordt verzonden. Dit geldt ook voor rembours zendingen. Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt Gloeilampenonline.nl  uw bestelling aan.

Artikel 4 - Betaling
Betalingen kunnen op 4 manieren geschieden;

  1. U betaalt via Ideal
  2. U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld.
    Bij betalingen vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken. Indien deze termijn wordt overschreden ontvangt u per e-mail een herinnering.
  3. U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt contant of per pin.
  4. U betaalt onder rembours (betaalt aan de postbode) alleen in Nederland

Artikel 5 - Niet goed, Geld Terug Garantie
Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 7 dagen in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen. Bij gesealde artikel verpakkingen dient de artikel verpakking niet geopend te zijn. Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour.
Voldoet uw retour zending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Gloeilampenonline.nl in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.
Ruilen kan binnen 7 dagen onder dezelfde bovenstaande voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u 1 maal verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel,die u vooraf dient over te maken op het gironummer van Gloeilampenonline.nl.

Artikel 6 - Prijswijzigingen
Gloeilampenonline.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

Artikel 7 - Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gloeilampenonline.nl, dan wel tussen Gloeilampenonline.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gloeilampenonline.nl, is Gloeilampenonline.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Gloeilampenonline.nl.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Gloeilampenonline.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij het gebruik van het product dient de eventuele bijgevoegde handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over het product dient u vooraf telefonisch contact met ons opnemen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 9 - Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 - Privacy-verklaring
Gloeilampenonline.nl vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Gloeilampenonline.nl conformeert zich daarom aan de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Gloeilampenonline.nl respecteert de privacy van de koper. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.) Gloeilampenonline.nl neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Gloeilampenonline.nl zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.